e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V

Piotr Wróblewski
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2015-09-07
stron: 376, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
 • Wprowadzenie do algorytmiki
 • Tylko niezbêdna teoria
 • Gotowe rozwi±zania w C++
Oto kolejne wydanie sprawdzonej, cenionej przez programistów, wyk³adowców oraz studentów ksi±¿ki, bêd±cej podstawowym podrêcznikiem do nauki algorytmiki. Jej autor zapozna Ciê z elementarnymi zagadnieniami z tej dziedziny oraz wyja¶ni, sk±d bierze siê tak szybki postêp w tej dyscyplinie nauki. Poznasz podstawowe struktury danych u¿ywane do rozwi±zywania problemów algorytmicznych oraz nauczysz siê je projektowaæ w C++ z u¿yciem technik obiektowych i klas parametryzowanych.

Podczas dalszej lektury poznasz takie pojêcia, jak rekurencja, analiza z³o¿ono¶ci oraz algorytmy sortowania i przeszukiwania czy algorytmy numeryczne. Opanujesz metody optymalizacji algorytmów, sposoby kodowania i kompresji danych oraz elementy algorytmiki grafów. Przedstawione tu algorytmy s± zilustrowane gotowymi kodami ¼ród³owymi w C++ , co u³atwia zrozumienie poznawanych zagadnieñ. Przejrzysta forma, praktyczne przyk³ady oraz przystêpny jêzyk sprawiaj±, ¿e ksi±¿ka pozwala szybko i bez trudu opanowaæ zarówno algorytmy, jak i struktury danych oraz najlepsze techniki programowania.
 • Historia algorytmiki
 • Struktury danych i ich implementacja
 • Wprowadzenie do bibliotek STL, czyli algorytmy i struktury danych dla „leniuchów”
 • Analiza z³o¿ono¶ci algorytmów
 • Wykorzystanie rekurencji i optymalizacja algorytmów
 • Algorytmy sortowania i przeszukiwania
 • Przeszukiwanie tekstów
 • Zaawansowane techniki programowania
 • Wykorzystanie grafów
 • Algorytmy numeryczne
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji
 • Kodowanie i kompresja danych
 • B³yskawiczny kurs C++ z uwzglêdnieniem programowania obiektowego
 • Poradnik kompilacji i uruchamiania programów konsolowych oraz graficznych w darmowych ¶rodowiskach IDE (GCC/Dev-C++, Microsoft Visual C++ z pakietu Visual Studio).

Szybko i bezbole¶nie opanuj wszystkie zagadnienia algorytmiki!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
Rust High Performance (159.00z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (43.45z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (54.45z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (30.87z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)
Android System Programming (179.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
Concurrency with Modern C++ (119.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (21.95z)
Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

ABC CorelDRAW X5 PL (20.35z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. Wydanie II (22.45z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (21.95z)
High Performance Linux Clusters with OSCAR, Rocks, OpenMosix, and MPI (135.15z)
Turbo Pascal i Borland C++. Przyk³ady. Wydanie II (47.00z)
Po prostu Excel 2000 PL (18.99z)
Us³ugi Microsoft Azure Programowanie aplikacji (31.92z)
Mastering Unity 5.x (179.00z)
CentOS Quick Start Guide (139.00z)
Wzorce implementacyjne (21.95z)
Excel 2019 PL w biurze i nie tylko (36.58z)
Programowanie w jêzyku Ruby. Mikrous³ugi i konteneryzacja (36.58z)
Jêzyk SQL. Przyjazny podrêcznik. Wydanie II (28.20z)
PHP5. Tworzenie bezpiecznych stron WWW (37.00z)
Bash. Receptury. eBook. ePub (69.90z)
CSS. Witryny internetowe szyte na miarê. Autorytety informatyki. Wydanie III (32.45z)
Microsoft Power BI Quick Start Guide - Second Edition (109.00z)
Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (99.00z)
Testy jednostkowe. ¦wiat niezawodnych aplikacji. Wydanie II (28.50z)
Budowanie systemów inteligentnych (71.20z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła