e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Access. Programowanie w VBA

Charles E. Brown
cena: 99.00 z
Data wydania: 2005-04-21
stron: 408, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl

Wykorzystaj ca³± moc Accessa

  • Poznaj ¶rodowisko VBA
  • Naucz siê wykorzystywaæ mo¿liwo¶ci Accessa w VBA
  • Stwórz wydajne i szybkie aplikacje
MS Access jest jednym z najczê¶ciej wykorzystywanych systemów zarz±dzania bazami danych. Jest ³atwy w obs³udze, posiada spore mo¿liwo¶ci i nie wymaga poznawania z³o¿onych jêzyków manipulacji danymi. Czasem jednak jego podstawowe mo¿liwo¶ci nie wystarczaj± do realizacji niektórych zadañ. W takich sytuacjach nale¿y siêgn±æ po VBA (Visual Basic for Applications), czyli narzêdzie programistyczne pozwalaj±ce na tworzenie "aplikacji dla aplikacji" - programów integruj±cych siê z Accessem i wykorzystuj±cych jego funkcje, ale w sposób dok³adnie taki, jaki jest potrzebny w okre¶lonym przypadku.
Ksi±¿ka "Access. Programowanie w VBA" opisuje zasady programowania w Accessie z wykorzystaniem VBA. Przedstawia zasady projektowania aplikacji i pracy ze ¶rodowiskiem programistycznym VBA, korzystania z elementów i funkcji Accessa oraz tworzenia formularzy i raportów. Znajdziesz w niej tak¿e bardziej zaawansowane techniki - tworzenie aplikacji klient-serwer, mechanizmy wymiany danych pomiêdzy aplikacjami pakietu MS Office oraz ³±czenie Accessa z SQL Serverem.
  • Projektowanie aplikacji
  • Dostosowanie Accessa do w³asnych potrzeb
  • ¦rodowisko programistyczne VBA oraz jêzyk Visual Basic for Applications
  • Tworzenie formularzy, raportów, menu i pasków narzêdziowych
  • Bezpieczeñstwo baz danych
  • Aplikacje WWW i zastosowanie jêzyka XML
  • Tworzenie aplikacji wielodostêpnych
Je¶li nie wystarczaj± Ci standardowe mo¿liwo¶ci Accessa, siêgnij po VBA - w ten sposób wykorzystasz prawdziwe bogactwo Accessa.


Cena: 99.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Access 2007 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Po prostu Access 2003 PL (29.90z)
Integrating Excel and Access (135.15z)
Access 2003 PL. Kurs (34.90z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (38.64z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (52.92z)
Access 2016 PL. Kurs (21.95z)
Access 2010 PL. Biblia (81.95z)
Access 2016 PL w biurze i nie tylko (42.35z)
Access 2013 PL. Biblia (149.00z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (119.00z)
Access 2013 PL. Biblia (81.95z)
Access 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
ABC Accessa 2002/XP PL (15.00z)
Microsoft Identity and Access Administrator Exam Guide (139.00z)
Access 2013 PL. Kurs (39.90z)
Access. Analiza danych. Receptury (29.70z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)

Pozostae z serii: Inne

Flash. Akademia matematycznych sztuczek. Wydanie II (59.00z)
Tajniki Windows Server 2016 (113.52z)
sed i awk. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Designing Production-Grade and Large-Scale IoT Solutions (139.00z)
Learning Scala Programming (149.00z)
Data Science i uczenie maszynowe (71.20z)
WCF od podstaw. Komunikacja sieciowa nowej generacji. eBook. Mobi (39.00z)
SQL for Data Analytics (94.99z)
Mac OS X Snow Leopard. Ilustrowany przewodnik (29.00z)
WordPress. Praktyczne projekty. eBook. ePub (31.99z)
Wino. Praktyczny poradnik (15.95z)
Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom I (29.00z)
FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów (14.90z)
Learning Rails 3. Rails from the Outside In (126.65z)
Elektronika. Od praktyki do teorii (79.00z)
Twórz w³asne gry komputerowe w Pythonie (55.20z)
Android Developer Tools Essentials. Android Studio to Zipalign (55.24z)
Qt5 Python GUI Programming Cookbook (179.00z)
Wzorce projektowe. Analiza kodu sposobem na ich poznanie (49.90z)
Python. Receptury. Wydanie III (60.39z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek | cr media