e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -44%


Access 2010 PL. Biblia

Michael R. Groh
promocja -44%
cena: 146.33928571429 z 81.95 z
Data wydania: 2013-11-14
stron: 1304, miêkka oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Kompendium wiedzy dla ka¿dego u¿ytkownika!

B³yskawiczny dostêp do kluczowych informacji, sprawne zarz±dzanie potokiem nowych danych oraz gwarancja ich bezpieczeñstwa to klucze, bez których ¿adne przedsiêbiorstwo nie ma szans odnie¶æ sukcesu. Najnowsze wydanie aplikacji Microsoft Access 2010 wprowadza wiele usprawnieñ w tym zakresie. Przekonaj siê, jaki potencja³ kryje ten niesamowity produkt. Poznaj jego mo¿liwo¶ci!
Trzymasz w rêkach najlepsze ¼ród³o informacji o tym narzêdziu - poprawione i zaktualizowane, po prostu idealne. W trakcie lektury dowiesz siê, jak projektowaæ i tworzyæ bazy danych, konstruowaæ regu³y poprawno¶ci, wybieraæ w³a¶ciwe typy danych oraz przygotowywaæ kwerendy. Ponadto zaznajomisz siê z operatorami i wyra¿eniami, przygotujesz wygodny formularz do wprowadzania danych oraz poznasz jêzyk VBA. Ostatnia czê¶æ ksi±¿ki po¶wiêcona zosta³a zaawansowanym zagadnieniom, takim jak tworzenie raportów, integracja z danymi zewnêtrznymi, projektowanie aplikacji wielodostêpnych. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± pozycj± dla ka¿dego u¿ytkownika Microsoft Access 2010.
Siêgnij po tê ksi±¿kê i:
  • poznaj zasady projektowania baz danych
  • stwórz atrakcyjne formularze do wprowadzania danych
  • przeanalizuj dostêpne dane i wyci±gnij z nich wnioski
  • zintegruj Microsoft Access z innymi aplikacjami


Cena: 81.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2003 PL. Kurs (34.90z)
Po prostu Access 2003 PL (29.90z)
Integrating Excel and Access (135.15z)
ABC Access 2016 PL (39.90z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Fixing Access Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About Your Favorite Database (67.92z)
Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (48.95z)
100 sposobów na Access (39.90z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (38.64z)
Access 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (52.92z)
Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Access 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Access. Analiza danych. Receptury (29.70z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Access 2003 for Starters: The Missing Manual. Exactly What You Need to Get Started (67.92z)
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski (39.90z)
Access 2013 PL. Biblia (81.95z)

Pozostae z serii: Inne

E-mail marketing. 10 wyk³adów o skutecznej promocji w sieci (34.90z)
Drupal. Poznaj go z ka¿dej strony. eBook. Mobi (54.99z)
Jêzyk C# 6.0 i platforma .NET 4.6 (159.20z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (37.95z)
Zabbix 5 IT Infrastructure Monitoring Cookbook (139.00z)
Ethereum Smart Contract Development (119.00z)
Learning Java by Building Android Games (159.00z)
ABC PowerPoint 2010 PL (16.45z)
Wielkie umys³y programowania. Jak my¶l± i pracuj± twórcy najwa¿niejszych jêzyków (79.00z)
Responsive Typography. Using Type Well on the Web (101.15z)
AspectJ Cookbook (169.15z)
Mobile App Reverse Engineering (119.00z)
Kontenery. Bezpieczne wdro¿enia. Podstawowe koncepcje i technologie (29.50z)
Zaawansowany Python. Jasne, zwiêz³e i efektywne programowanie (111.92z)
Elastyczne programowanie obrabiarek (41.07z)
Programowanie w jêzyku Swift. Big Nerd Ranch Guide (43.45z)
Sprawdziany Matematyka Klasa VI. Sukces w nauce (5.20z)
Matematyczne ³amañce. 113 zagadek logicznych (13.70z)
Hadoop Application Architectures (186.15z)
Komputer PC dla wapniaków (13.70z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | masaż tantryczny poznań