e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: DNI MÓZGU
Seria: Inne
Promocja: -23%


Sen Alicji czyli jak dzia³a mózg

Vetulani Jerzy, Mazurek Maria, Wierzchowski Marcin
promocja -23%
cena: 39.480519480519 z 30.40 z
Data wydania: 2017
stron: 72, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
To siê w g³owie mie¶ci! Gdy Alicja ¶pi, budz± siê neurony. Prawdê mówi±c, one nigdy nie ¶pi±, co najwy¿ej potrzebuj± nieco odpocz±æ. Tym razem mózg Alicji postanowi³ wyprodukowaæ nietypowy sen, podczas którego opowie, w jaki sposób dowodzi ca³ym organizmem. Sen Alicji podarowa³ czytelnikom profesor Jerzy Vetulani. By³ nie tylko wybitnym naukowcem, ale równie¿ gawêdziarzem prosto i zabawnie wyja¶niaj±cym sekrety nauki. Rewelacyjnie zilustrowana opowie¶æ Profesora to porcja bezcennej wiedzy i mnóstwo ¶miechu.


Cena: 30.40 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: DNI MÓZGU

Skazani na sukces. Jak wytrenowaæ mózg (28.11z)
Nakarm swoje synapsy! Zadania poprawiaj±ce sprawno¶æ umys³ow± (39.90z)
Mózg. Rozwiñ swój potencja³ (27.12z)
Mózg. Opowie¶æ o nas (30.28z)
Mózg rz±dzi. Twój niezast±piony narz±d (30.40z)
Bez ograniczeñ. Jak rz±dzi nami mózg (30.40z)
Nasz wspania³y mózg (22.78z)
Pamiêæ doskona³a. 50 ³amig³ówek, które wytrenuj± Twój mózg i pozwol± Ci zapamiêtaæ wszystko (10.95z)
Mensa Kids Æwicz swój mózg £amig³ówki dla dzieci Poziom 3. Dla ekspertów (7.89z)
Nakarm swoje synapsy! Zadania poprawiaj±ce sprawno¶æ umys³ow± (21.95z)
Gimnastyka umys³u. Rozwiñ intelekt w 4 tygodnie (10.95z)
Trener intelektu (19.90z)
SuperPamiêæ w 31 dni. Triki, æwiczenia, neurorozrywki (19.43z)
SuperPamiêæ w 31 dni. Triki, æwiczenia, neurorozrywki (16.45z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (39.90z)
Aktywuj pe³n± moc mózgu. Cuda i neurobiologia (29.94z)
Po obu stronach mózgu. Moja przygoda z neuronauk± (45.64z)
Mózg i serce magiczny duet (35.02z)
Mózg 41 najwiêkszych mitów (57.82z)
Bez ograniczeñ. Jak rz±dzi nami mózg (31.92z)

Pozostae z serii: Inne

Biblioteki Qt. Zaawansowane programowanie przy u¿yciu C++ (43.45z)
Badanie danych. Raport z pierwszej linii dzia³añ (30.19z)
Selectors, Specificity, and the Cascade (38.17z)
AutoCAD 2016 PL. Pierwsze kroki (39.00z)
Practical Automated Machine Learning on Azure. Using Azure Machine Learning to Quickly Build AI Solutions (220.15z)
FileMaker Pro 12: The Missing Manual (169.15z)
Zdajemy egzamin ECDL CAD. Kompendium wiedzy i umiejêtno¶ci (30.44z)
Sycylia. Wydanie 1 (39.90z)
Solidity Programming Essentials - Second Edition (119.00z)
Cinema 4D (79.00z)
Hands-On Quantum Information Processing with Python (109.00z)
Sposoby na Hardware (29.90z)
Wielkie umys³y programowania. Jak my¶l± i pracuj± twórcy najwa¿niejszych jêzyków . eBook. ePub (62.90z)
M³odzi giganci programowania. Scratch. Wydanie II (21.95z)
Hands-On Business Intelligence with DAX (109.00z)
Blender. Architektura i projektowanie. Wydanie II (48.95z)
Photoshop Elements 4: The Missing Manual. The Missing Manual (135.15z)
Mastering Palo Alto Networks - Second Edition (139.00z)
Distributed .NET with Microsoft Orleans (149.00z)
Statystyka matematyczna w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (10.90z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu