e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: DNI MÓZGU
Seria: Inne
Promocja: -21%


Mensa Kids Æwicz swój mózg £amig³ówki dla dzieci Poziom 3. Dla ekspertów

Allen R., Gale H., Skitt C.
promocja -21%
cena: 9.9873417721519 z 7.89 z
Data wydania: 2016
stron: 96, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Je¶li lubisz ³amig³ówki, ta ksi±¿ka jest dla ciebie! Ta ksi±¿ka jest wype³niona po brzegi rozmaitymi ³amig³ówkami i zadaniami sprawdzaj±cymi twoje umiejêtno¶ci my¶lenia oraz zdolno¶ci intelektualne!


Cena: 7.89 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: DNI MÓZGU

Skazani na sukces. Jak wytrenowaæ mózg (28.11z)
Trener intelektu (19.90z)
Bez ograniczeñ. Jak rz±dzi nami mózg (31.92z)
SuperPamiêæ w 31 dni. Triki, æwiczenia, neurorozrywki (19.43z)
Aktywuj pe³n± moc mózgu. Cuda i neurobiologia (29.94z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych szybkie my¶lenie (10.95z)
Mózg rz±dzi. Twój niezast±piony narz±d (31.90z)
Mózg siê myli (28.11z)
Nakarm swoje synapsy! Zadania poprawiaj±ce sprawno¶æ umys³ow± (21.95z)
Sen Alicji czyli jak dzia³a mózg (30.40z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (39.90z)
Bez ograniczeñ. Jak rz±dzi nami mózg (30.40z)
Mózg i serce magiczny duet (35.02z)
Mózg siê myli (24.76z)
Mózg. Rozwiñ swój potencja³ (30.40z)
Mózg fascynacje problemy tajemnice (24.38z)
SuperPamiêæ w 31 dni. Triki, æwiczenia, neurorozrywki (16.45z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (21.95z)
Pamiêæ doskona³a. 50 ³amig³ówek, które wytrenuj± Twój mózg i pozwol± Ci zapamiêtaæ wszystko (10.95z)
Po obu stronach mózgu. Moja przygoda z neuronauk± (45.64z)

Pozostae z serii: Inne

DevOps with OpenShift. Cloud Deployments Made Easy (143.65z)
InsERT nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor (34.90z)
Programming the Internet of Things (254.15z)
Releasing HTML5 Games for Windows 8. From the Web to Windows 8 with Ease (72.24z)
C#. Rusz g³ow±! Wydanie IV (70.95z)
Rozbudowa i naprawa komputera. Kompendium. Wydanie drugie (33.00z)
Krwawy bunt. Historia powstania w amerykañskim wiêzieniu Attica (17.90z)
Dane testowe. Teoria i Praktyka. eBook. Pdf (27.90z)
Excel w jeden dzieñ. Kurs video. Uwolnij potêgê danych! (39.90z)
Debugging Teams. Better Productivity through Collaboration (109.65z)
Unity. Przewodnik projektanta gier (37.95z)
Wstrzykiwanie zale¿no¶ci (95.20z)
Linux Cookbook. Practical Advice for Linux System Administrators (135.15z)
Jêzyk C. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie VIII (109.45z)
Architektura oprogramowania. Metody oceny oraz analiza przypadków (39.00z)
Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta (199.00z)
C'est du gâteau, czyli bu³ka z mas³em! Repetytorium z jêzyka francuskiego od poziomu podstawowego do b1/b2 (16.45z)
Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek. eBook. Pdf (35.90z)
Testowanie kodu z React Testing Library. Jak tworzyæ testy, które bêd± proste w utrzymaniu i modyfikacji (59.00z)
Efektywno¶æ w zarz±dzaniu projektami budowlanymi. Perspektywa wykonawcy (30.60z)