e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Sztuka dobrego programowania

Jassem Krzysztof, Ziemkiewicz Andrzej
promocja -16%
cena: 48.892857142857 z 41.07 z
Data wydania: 2016
stron: 236, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka przeznaczona jest dla programistów, którzy chc±, aby ich programy dzia³a³y dobrze, czyli szybko zwraca³y wyniki, zu¿ywa³y ma³o pamiêci i obejmowa³y szeroki zakres danych wej¶ciowych. Programista pocz±tkuj±cy znajdzie tutaj wyja¶nienia podstawowych elementów jêzyka C, a czytelnik zaawansowany dowie siê, jak mo¿e udoskonaliæ swój warsztat.
Czytelnik tej ksi±¿ki nauczy siê pisaæ funkcje dzia³aj±ce oszczêdnie i wydajnie, np. funkcjê, która znajduje liczby pierwsze 56 razy wiêksze ni¿ przyk³ady podawane w standardowych kursach programowania, a przy tym czyni to 7 razy szybciej.
Dowie siê, jak poprawnie tworzyæ programy sterowane argumentami wywo³ania.
Nauczy siê, jak zautomatyzowaæ proces budowania programów z³o¿onych.
Bêdzie potrafi³ przetwarzaæ wyra¿enia regularne, czy te¿ stworzyæ interpreter poleceñ podanych w jêzyku naturalnym.
Stanie siê dobrym programist±.


Cena: 41.07 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów (37.95z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Building Micro-Frontends (186.15z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Programowanie strukturalne (41.07z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
Learning Domain-Driven Design (220.15z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (47.20z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (39.50z)
DDD dla architektów oprogramowania (54.45z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (54.45z)
Introducing Erlang. Getting Started in Functional Programming. 2nd Edition (143.65z)
DevOps Paradox (109.00z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (27.45z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (19.20z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (37.95z)

Pozostae z serii: Inne

Excel w praktyce, wydanie styczeñ 2015 r (37.09z)
Analiza danych w ¶rodowisku R. Kurs video. Poziom pierwszy. Manipulacja, modelowanie i wizualizacja danych w praktyce (29.00z)
Windows NT 4 PL w praktyce (30.00z)
Algorytmika praktyczna (47.20z)
Hands-On Serverless Applications with Go (159.00z)
Cyfrowa ciemnia. Komputerowy warsztat fotografa (30.19z)
C#. Programowanie. Wydanie VI. eBook. Mobi (99.00z)
Python dla nastolatków. Projekty graficzne z Python Turtle (25.93z)
C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III (18.10z)
Po prostu Internet (29.00z)
PostgreSQL. Receptury dla administratora. eBook. ePub (62.90z)
Macromedia Fireworks 8. Oficjalny podrêcznik (49.00z)
¦wiat florystyki. Sztuka uk³adania i fotografowania kwiatów (47.00z)
Java EE. Zaawansowane wzorce projektowe (29.89z)
Mobile Forensics Cookbook (159.00z)
C++. Strategie i taktyki. Vademecum profesjonalisty (39.00z)
Hands-On Cloud Administration in Azure (159.00z)
Po prostu Flash MX 2004 (69.90z)
Klucz do sekretu. Przyci±gnij do siebie wszystko, czego pragniesz (34.00z)
Photoshop CS2 RAW. Using Adobe Camera Raw, Bridge, and Photoshop to Get the Most out of Your Digital Camera (118.15z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | serwisy herbaciane warszawa