e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Elektronika
Seria: Inne
Promocja: -4%


Wzmacniacze operacyjne teoria i praktyka

Bruce Carter, Ron Mancini
promocja -4%
cena: 88.291666666667 z 84.76 z
Data wydania: 2011
stron: 536, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Ksi±¿ka jest kompleksowym podrêcznikiem dla konstruktorów uk³adów analogowych, poruszaj±cym wszystkie istotne zagadnienia zwi±zane z projektowaniem kompletnych torów sygna³owych, przede wszystkim realizowanych na wzmacniaczach operacyjnych. Autorzy omówili w niej wszystkie zagadnienia niezbêdne do zrozumienia podstaw aplikacyjnych i uk³adowych, przygotowali tak¿e skrócony kurs podstawowy bazuj±cy na uproszczonych lecz kompletnych merytorycznie wyk³adach podstaw z teorii obwodów.

Czytelnie prowadzony wyk³ad i kompleksowo¶æ prezentowanych zagadnieñ powoduj±, ¿e ksi±¿ka jest przydatna zarówno studentom wy¿szych szkó³ technicznych, uczniom i hobbystom zajmuj±cym siê elektronik± analogow±, a tak¿e profesjonalistom stosuj±cym w swoich opracowaniach analogowe tory sygna³owe.


Cena: 84.76 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Elektronika

Pó³przewodniki. Nowoczesne rozwi±zania w uk³adach scalonych (89.00z)
Proste projekty dla m³odych majsterkowiczów (16.45z)
iPhone: The Missing Manual. The book that should have been in the box. 12th Edition (101.15z)
Protel DXP pierwsze kroki (57.86z)
Jak naprawiæ sprzêt elektroniczny. Poradnik dla nieelektronika. Wydanie II (48.98z)
Ksiêga odkrywców LEGO Mindstorms NXT 2.0. Podstawy budowy i programowania robotów (26.95z)
My¶l jak in¿ynier. Projekty techniczne dla m³odych bystrzaków (17.94z)
Jak naprawiæ sprzêt elektroniczny. Poradnik dla nieelektronika. Wydanie II (49.00z)
Technika pomiarowa (37.94z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego (77.00z)
Raspberry Pi. Receptury. Wydanie III (62.37z)
15 niezwyk³ych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz (39.90z)
Przygoda z elektronik± (54.45z)
iPod: The Missing Manual. The Missing Manual. 9th Edition (55.24z)
Metody opisu i symulacji uk³adów elektronicznych (29.00z)
Stykowe elektryczne uk³ady sterowania (25.54z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego (42.35z)
DSP. Cyfrowe przetwarzanie sygna³ów. Praktyczny poradnik (119.05z)
Elektronika bez oporu. Praktyczne przyk³ady (32.95z)
iPad: The Missing Manual. The Missing Manual (84.92z)

Pozostae z serii: Inne

Managing Startups: Best Blog Posts (55.24z)
Kubernetes Patterns. Reusable Elements for Designing Cloud-Native Applications (186.15z)
Windows PowerShell. Najlepsze praktyki (54.45z)
Alfabet zarz±dzania projektami. Wydanie II (59.00z)
The Art of SQL (152.15z)
Ma³y programista. Kurs video. Programowanie gier w Scratch 2.0 (19.00z)
Rails. Leksykon kieszonkowy . eBook. ePub (19.90z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie VII (81.95z)
Hands-On Automated Machine Learning (139.00z)
Active Directory Windows Server 2008 Resource Kit (87.92z)
Windows Vista for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (92.65z)
Designing Efficient BPM Applications. A Process-Based Guide for Beginners (109.65z)
Hands-On Programming with R. Write Your Own Functions and Simulations (135.15z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II. eBook. ePub (99.00z)
Java Message Service (118.15z)
Photoshop. Maskowanie i komponowanie. Wydanie II (65.45z)
Mininawyki. Ma³ymi krokami do sukcesu (18.85z)
PHP. Praktyczne skrypty, które oszczêdz± Twój czas (39.00z)
Go global! Wywiady z twórcami polskich firm, które zdoby³y rynki miêdzynarodowe (32.45z)
JBuilder i bazy danych (39.90z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | masaż tantryczny poznań