e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Mikrokontrolery
Seria: Inne
Promocja: -22%


RS232 w przyk³adach na PC i AVR

Rafa³ Chromik
promocja -22%
cena: 74.179487179487 z 57.86 z
Data wydania: 2010
stron: , miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Ksi±¿ka od strony praktycznej przybli¿a zagadnienia zwi±zane z komunikacj± pomiêdzy urz±dzeniami wyposa¿onymi w szeregowe interfejsy RS232 i jemu pochodne. Przedstawione w ksi±¿ce przyk³ady aplikacji opracowano dla mikrokontrolerów AVR (Bascom AVR) oraz komputerów klasy PC (z wykorzystaniem Visual Basic Express 2008), przy czym sposób przygotowania przyk³adów pozwoli ³atwo zaimplementowaæ je na dowolnych innych platformach sprzêtowych. Ksi±¿ka jest adresowana do pocz±tkuj±cych konstruktorów urz±dzeñ mikroprocesorowych, uczniów szkó³ technicznych, studentów uczelni technicznych oraz zaawansowanych konstruktorów pragn±cych na ³atwych w przyswojeniu przyk³adach poznaæ sposoby zorganizowania komunikacji pomiêdzy aplikacjami komputerowymi i systemami mikroprocesorowymi. 


Cena: 57.86 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Mikrokontrolery

Pamiêci masowe w systemach mikroprocesorowych. Poradnik konstruktora (58.10z)
Programowanie mikrokontrolerów 8051 w jêzyku C w praktyce (71.28z)
Developing IoT Projects with ESP32 (139.00z)
Mikrokontrolery ST7 LITE w przyk³adach (61.90z)
Mikrokontrolery ST7 LITE w praktyce (62.86z)
Mikrokontrolery z rdzeniem ARM9 w przyk³adach (66.67z)
PicoBlaze. Mikroprocesor w FPGA (78.10z)
Mikrokontrolery LPC1100 pierwsze kroki (49.94z)
Mikrokontrolery dla hobbystów. Projekty DIY w jêzyku C i C++ (44.85z)
Mikrokontrolery LPC2000 w przyk³adach (89.52z)
Mikrokontrolery AVR w praktyce (60.00z)
Procesory DSP dla praktyków (94.29z)
Mikrokontrolery dla hobbystów. Projekty DIY w jêzyku C i C++ (37.95z)
Mikrokontrolery AVR i ARM. Sterowanie wy¶wietlaczami LCD (57.85z)
Uk³ady wykorzystuj±ce sterowniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania (32.68z)
Mikrokontrolery AT91SAM7 w przyk³adach (89.52z)
AVR. Uk³ady peryferyjne (54.45z)
Mikrokontrolery PIC16F8x w praktyce (55.24z)
Programowanie mikrokontrolerów AVR w jêzyku BASCOM (71.43z)
Mikrokontrolery STM32 w praktyce (84.76z)

Pozostae z serii: Inne

Zastosowania technologii Blockchain (57.82z)
Excel 97 (27.00z)
Real-World Software Development. A Project-Driven Guide to Fundamentals in Java (220.15z)
Robust Python (186.15z)
Zapomniani ¿o³nierze niepodleg³o¶ci (25.93z)
Elektronika bez oporu. Praktyczne przyk³ady (32.95z)
AutoCAD 2004 PL (144.99z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu (wydanie V) (24.90z)
Learning iOS Programming. From Xcode to App Store. 3rd Edition (118.15z)
iMovie: The Missing Manual. 2014 release, covers iMovie 10.0 for Mac and 2.0 for iOS (143.65z)
SketchUp 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy modelowania 3D - dom i wnêtrze (39.00z)
IBM Watson Projects (159.00z)
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy (10.44z)
Wybrane aspekty optymalizacji przyrz±dów fotoakustycznych (59.00z)
DevOps with Kubernetes - Second Edition (159.00z)
Deep learning z TensorFlow 2 i Keras dla zaawansowanych. Sieci GAN i VAE, deep RL, uczenie nienadzorowane, wykrywanie i segmentacja obiektów i nie tylko. Wydanie II (48.95z)
Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik (44.90z)
Aplikacje Google. Wykorzystaj potencja³ darmowych narzêdzi (16.45z)
Blender for Video Production Quick Start Guide (109.00z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem Python i bibliotek± Keras (32.45z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | certyfikowany test prędkości internetu w Polsce speed test internetu rekomendowany test rzeczywistej szybkości