e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -23%


Intensywne wprowadzenie do Hackingu z p³yt± DVD

Miko³ajczyk Paulina, Dylewski Robert
promocja -23%
cena: 135.55844155844 z 104.38 z
Data wydania: 2011
stron: 528, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Intensywne Wprowadzenie do Hackingu" to rozszerzone szkolenie Szko³y Hakerów zawieraj±ce podstawowe informacje niezbêdne do zrozumienia istotnych zagadnieñ z dziedziny bezpieczeñstwa systemów komputerowych i sieci. Niniejsza publikacja oraz wyk³ady na do³±czonych p³ytach DVD zrealizowane w formie filmów maj± pomóc Ci w zdobyciu nowej wiedzy w sposób szybki i prosty. Je¿eli mia³e¶ problemy z jak±kolwiek lekcj± podstawowego szkolenia Szko³y Hakerów teraz bêdziesz móg³ ponownie zag³êbiæ siê w ¶wiat hackingu i zrozumieæ zagadnienia, które wydawa³y Ci siê trudne.


Cena: 104.38 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Kali Linux. Audyt bezpieczeñstwa sieci Wi-Fi dla ka¿dego. Wydanie II (69.00z)
Wojny w cyberprzestrzeni. Koncepcje, strategie i taktyki, dziêki którym przetrwasz i ocalisz swoj± organizacjê (37.76z)
Cybersecurity: The Beginner's Guide (94.99z)
Python for Offensive PenTest (109.00z)
Atak na sieæ okiem hakera. Wykrywanie i eksploatacja luk w zabezpieczeniach sieci (36.85z)
MS-700 Managing Microsoft Teams Exam Guide - Second Edition (139.00z)
Vademecum hackingu. Skuteczna obrona sieci przed atakami. Wydanie VII (99.00z)
Skanowanie sieci z Kali Linux. Receptury (37.95z)
Deep Reinforcement Learning Hands-On - Second Edition (169.00z)
Podrêcznik pentestera. Bezpieczeñstwo systemów informatycznych (24.50z)
Defensive Security Handbook. Best Practices for Securing Infrastructure (143.65z)
Jak nie zostawiaæ ¶ladów w Internecie (10.50z)
Hands-On Penetration Testing on Windows (159.00z)
Chmura Azure. Praktyczne wprowadzenie dla administratora. Implementacja, monitorowanie i zarz±dzanie wa¿nymi us³ugami i komponentami IaaS/PaaS (36.85z)
Blue team i cyberbezpieczeñstwo. Zestaw narzêdzi dla specjalistów od zabezpieczeñ w sieci (37.95z)
Komunikowanie danych i zastosowanie sieci komputerowych w biznesie. Wydanie XIII (54.45z)
Zbrodnie przysz³o¶ci. Jak cyberprzestêpcy, korporacje i pañstwa mog± u¿ywaæ technologii przeciwko Tobie (69.00z)
Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT (48.95z)
Bezpieczeñstwo informacji i us³ug w nowoczesnej instytucji i firmie (82.98z)
Podstawy ochrony komputerów (21.45z)

Pozostae z serii: Inne

Azure Networking Cookbook (109.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne (29.00z)
Æwiczenia z podstaw matematyki wy¿szej. Algebra liniowa. Geometria analityczna. Optymalizacja liniowa (35.70z)
Hands-on Nuxt.js Web Development (139.00z)
Microsoft SharePoint 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (32.44z)
Head First HTML and CSS. A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages. 2nd Edition (203.15z)
Informatyka kwantowa (55.20z)
Archiwizacja i odzyskiwanie danych (99.00z)
Java Web Services: Up and Running. A Quick, Practical, and Thorough Introduction. 2nd Edition (143.65z)
Fotografia cyfrowa. Biblia (64.90z)
Uczenie g³êbokie i sztuczna inteligencja. Interaktywny przewodnik ilustrowany (63.36z)
Learning WCF. A Hands-on Guide (152.15z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych (27.00z)
Implementowanie Czystej Architektury w Pythonie (37.95z)
Bazy danych. Pierwsze starcie. eBook. ePub (22.90z)
W sercu PC (52.50z)
Joomla! System zarz±dzania tre¶ci±. eBook. ePub (34.90z)
Twój podrêczny uspokajacz. Niezbêdnik ka¿dej kobiety. eBook. Pdf (29.90z)
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik (24.05z)
Embedding Perl in HTML with Mason (118.15z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Sianożęty wolne domki nad morzem