e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -23%


Raport specjalny szko³y hakerów czê¶æ 1 z p³yt± DVD. Ataki na sieci bezprzewodowe. Teoria i praktyka

Gliwiñski Mariusz, Dylewski Robert
promocja -23%
cena: 125.66233766234 z 96.76 z
Data wydania: 2013
stron: 192, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Pierwszy z cyklu raportów specjalnych, którego tematem przewodnim s± metody ataku na sieci bezprzewodowe. Je¿eli zarz±dzasz punktem dostêpu lub zdarzy³o Ci siê kiedy¶ zapomnieæ klucza do sieci, jest to pozycja odpowiednia dla Ciebie. Dziêki szczegó³owemu opisowi dostêpnych technologii, dowiesz siê, jakie niebezpieczeñstwa czekaj± na nie¶wiadomego u¿ytkownika i w jaki sposób siê przed nimi skutecznie obroniæ.


Cena: 96.76 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Zero Trust Networks. Building Secure Systems in Untrusted Networks (220.15z)
Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli jak zadbaæ o cyberbezpieczeñstwo. Przewodnik dla niefachowców. Wydanie III (14.90z)
Bezpieczeñstwo defensywne. Podstawy i najlepsze praktyki (32.45z)
Ransomware. Defending Against Digital Extortion (143.65z)
Network Protocols for Security Professionals (139.00z)
Learn Wireshark - Second Edition (139.00z)
Kali Linux - An Ethical Hacker's Cookbook. Second edition (159.00z)
Zbrodnie przysz³o¶ci. Jak cyberprzestêpcy, korporacje i pañstwa mog± u¿ywaæ technologii przeciwko Tobie (69.00z)
Zbrodnie przysz³o¶ci. Jak cyberprzestêpcy, korporacje i pañstwa mog± u¿ywaæ technologii przeciwko Tobie (27.45z)
Internet Rzeczy (39.20z)
Bezpieczny system w praktyce. Wy¿sza szko³a hackingu i testy penetracyjne (99.00z)
Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT (48.95z)
Bezpieczeñstwo systemu Linux w praktyce. Receptury. Wydanie II (42.35z)
OPNsense Beginner to Professional (139.00z)
Kliknij tutaj, aby zabiæ wszystkich. Bezpieczeñstwo i przetrwanie w hiperpo³±czonym ¶wiecie (39.90z)
Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzêdzia Wireshark do rozwi±zywania problemów zwi±zanych z sieci±. Wydanie III (69.00z)
Metasploit Bootcamp (179.00z)
Bezpieczny system w praktyce. Wy¿sza szko³a hackingu i testy penetracyjne (54.45z)
Network Security Assessment. Know Your Network. 3rd Edition (186.15z)
Security CCNA 210-260. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (89.00z)

Pozostae z serii: Inne

BASCOM '51 w przyk³adach (55.24z)
Meandry lokalizacji gier (67.00z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. Wydanie II (22.45z)
Funkcje okna w jêzyku T-SQL dla SQL Server 2019 (71.82z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Adobe Illustrator PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (63.36z)
Triatlon od A do Z. Treningi do wszystkich dystansów (26.95z)
Perl. Zaawansowane programowanie. Wydanie II (39.00z)
Biblia Windows Server 2019. Podrêcznik Administratora (54.90z)
Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) Tips, Tricks, and Techniques (109.00z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II (39.00z)
Podstawy jêzyka Swift. Programowanie aplikacji dla platformy iOS (26.95z)
Silniki elektryczne w praktyce elektronika wyd.2 (75.23z)
Platforma Android. Nowe wyzwania (40.20z)
Technologia LINQ. Kurs video. Warsztat pracy z danymi z ró¿nych ¼róde³ (29.00z)
Engineering for Industrial Designers and Inventors. Fundamentals for Designers of Wonderful Things (186.15z)
Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel (99.00z)
Head First Servlets & JSP. Edycja polska (Rusz g³ow±!) (129.00z)
PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW. eBook. ePub (31.99z)
Droid 2: The Missing Manual (67.92z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem