e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -22%


Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych

Gajewski Piotr, Wszelak Stanis³aw
promocja -22%
cena: 58.153846153846 z 45.36 z
Data wydania: 2008
stron: 212, twarda oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka jest monografi± przedstawiaj±c± kompleksowe ujêcie problematyki technologii bezprzewodowych sieci teleinformatycznych z uwzglêdnieniem opisu standardów telekomunikacyjnych, bezprzewodowych sieci lokalnych WLAN 802.11, Bluetooth oraz WiMAX .
Zawarto podstawowe informacje zwi±zane z projektowaniem sieci bezprzewodowych, zw³aszcza w³a¶ciwo¶ci radiowych kana³ów transmisyjnych w systemach bezprzewodowych (z przyk³adami obliczeñ) oraz opisano metody optymalizacji punktów dostêpowych w sieciach bezprzewodowych. Odbiorcy ksi±¿ki: administratorzy sieci, projektanci bezprzewodowego dostêpu do Internetu, studenci wy¿szych uczelni technicznych o kierunku informatycznym i pokrewnych.


Cena: 45.36 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
MikroTik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCNA (49.00z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom I (23.20z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)

Pozostae z serii: Inne

Metoda Sedony. Twój klucz do satysfakcjonuj±cego ¿ycia (31.99z)
AutoCAD 2002 i 2002 PL. Leksykon kieszonkowy (29.90z)
Working with Odoo 11 (179.00z)
Skrypty administracyjne Windows. Czarna Ksiêga (55.00z)
Poznajemy LEGO MINDSTORMS EV3. Narzêdzia i techniki budowania i programowania robotów (52.80z)
ABC CorelDRAW X4 PL (49.00z)
Excel 2019 PL. Programowanie w VBA (54.45z)
Data Science on AWS (254.15z)
Design Patterns for Cloud Native Applications (220.15z)
Windows 7 PL. Optymalizacja. eBook. ePub (27.90z)
Pó³maraton. Zdrowy trening i doskona³e wyniki metod± Gallowaya (19.20z)
Prawa ludzkiej natury (12.90z)
Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8. Zaprojektuj, napisz i opublikuj swoj± aplikacjê (37.00z)
Excel 2019 PL. Kurs (39.90z)
Wyst±pienia publiczne dla nie¶mia³ych (32.00z)
ASP.NET Core 5 and Angular - Fourth Edition (219.00z)
Systemy baz danych. Kompletny podrêcznik. Wydanie II (99.00z)
Learning VMware NSX - Second Edition (159.00z)
Expert Delphi (189.00z)
The Kubernetes Workshop (129.00z)