e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Elektronika
Seria: Inne
Promocja: -22%


Komputerowe systemy pomiarowe

Nawrocki Waldemar
promocja -22%
cena: 44.307692307692 z 34.56 z
Data wydania: 2006
stron: 260, twarda oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
W ksi±¿ce omówiono bloki funkcjonalne komputerowych systemów pomiarowych. Opisano rozmieszczenie magistral w komputerze i wp³yw wybranej magistrali na w³a¶ciwo¶ci systemu pomiarowego. Omówiono najwa¿niejsze interfejsy pomiarowe oraz zasady budowy komputerowych systemów pomiarowych. Szczególn± uwagê po¶wiêcono systemom z bezprzewodow± transmisj± danych oraz rozproszonym systemom pomiarowym.


Cena: 34.56 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Elektronika

Pod mask± SPICE'a. Metody i algorytmy analizy uk³adów elektronicznych (60.95z)
15 niezwyk³ych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz (21.95z)
Budowa robotów dla ¶rednio zaawansowanych. Wydanie II (37.95z)
Nanomateria³y wêglowe w technologii elektroniki drukowanej (28.00z)
Elektronika z Excelem (34.90z)
100 projektów na 555 (56.19z)
Drony dla bystrzaków (21.95z)
Elektronika dla bystrzaków. Wydanie III (48.19z)
Elektronika bez oporu. Praktyczne przyk³ady (38.94z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. Kolejne eksperymenty (43.45z)
Building Smart Drones with ESP8266 and Arduino (94.99z)
Cyfrowe przetwarzanie sygna³ów. Od teorii do zastosowañ (63.20z)
Elektryczno¶æ dla m³odych majsterkowiczów. Ciekawe projekty DIY (16.45z)
View and Manage Your Photos on the iPad: The Mini Missing Manual (21.17z)
Fotowoltaika. Projektowanie i instalacja dla bystrzaków (43.45z)
Komputerowe metody analizy uk³adów analogowych (56.44z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. Wydanie II (69.00z)
Gad¿ety szpiegowskie. Szalony Geniusz (59.00z)
Modu³y GSM w systemach mikroprocesorowych (71.43z)
Elektronika dla ka¿dego. Przewodnik (59.00z)

Pozostae z serii: Inne

PHP 5. Praktyczny kurs. Wydanie II (69.00z)
Networking Essentials (egzamin 70-058) (55.00z)
JavaScript Cookbook. 3rd Edition (254.15z)
Elektronika dla bystrzaków. Wydanie III (35.69z)
ABC Internetu. Wydanie II (18.00z)
Better, Faster, Lighter Java (118.15z)
Zestaw narzêdzi do administracji Windows: efektywne rozwi±zania dla specjalistów IT Resource Kit (121.91z)
Adobe InDesign CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik (69.00z)
3ds Max 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie 3D, o¶wietlenie i renderowanie (39.00z)
Kiedy kropla dr±¿y ska³ê, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej (20.35z)
Nowoczesne projektowanie modeli biznesowych. Narzêdzia, kompetencje, mentalno¶æ i innowacje, które zapewni± firmie sukces (32.45z)
Mac OS X Snow Leopard. Ilustrowany przewodnik. eBook. Mobi (22.90z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (39.50z)
Cyfrowy ¶wiat seniora. Bezpiecznie w internecie (41.07z)
Algorytmy numeryczne w Delphi. Ksiêga eksperta (69.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (22.20z)
JavaScript. Tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych (49.00z)
Technologiada. M³odzi kompetentni (16.45z)
Akademia sieci Cisco CCNA. Semestr 3 + CD (62.77z)
Delphi 6. Æwiczenia praktyczne (14.00z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | sale konferencyjne Ciechocinek