e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -16%


Programowanie strukturalne i obiektowe. Tom I

Wojtuszkiewicz Krzysztof
promocja -16%
cena: 28.940476190476 z 24.31 z
Data wydania: 2012
stron: 288, miêkka oprawa, format: 165x240

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka jest wprowadzeniem do programowania, a zarazem podrêcznikiem do przedmiotu PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE I OBIEKTOWE, wyk³adanym dla zawodu technik informatyk. Wiadomo¶ci w niej zawarte s± przydatne tak¿e studentom rozpoczynaj±cym naukê programowania - przedmiot WSTÊP DO PROGRAMOWANIA.
Publikacja opisuje podstawy programowania - algorytmy, cykl tworzenia programu oraz programowanie w jêzykach Pascal oraz C/C++, zarówno w ¶rodowisku tekstowym, jak i w Windows. Przedstawia te¿ skrótowo podstawy programowania w Javie.
Ksi±¿ka sk³ada siê z 2 czê¶ci. Tom 1 obejmuje podstawy programowania oraz programowanie strukturalne w jêzykach Pascal i C/C++. Przedstawiane w niej zagadnienia to:
Autor zwróci³ szczególn± uwagê na:
  • podstawy algorytmów
  • zasady programowania strukturalnego
  • jêzyki programowania Pascal i C/C++
  • wska¼niki i dynamiczn± rezerwacjê pamiêci
  • operacje wej¶cia/wyj¶cia i operacje na plikach
  • uruchamianie programów z u¿yciem debuggera
Cena: 24.31 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Elektronika i internet rzeczy. Przewodnik dla ludzi z prawdziw± pasj± (48.95z)
Wzorce SOA (54.90z)
Programowanie w jêzyku R. Analiza danych. Obliczenia. Symulacje (49.45z)
Podman for DevOps (189.00z)
Programowanie dla najm³odszych. W ruchu, z tabletem, przez zabawê (10.90z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (39.20z)
Elixir w akcji (82.98z)
Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów wspó³bie¿nych (43.99z)
OpenCV 4 Computer Vision Application Programming Cookbook (109.00z)
Hands-On Embedded Programming with QT (129.00z)
Learn Helm (129.00z)
Zwinny samuraj. Jak programuj± mistrzowie zwinno¶ci (26.95z)
Programowanie w jêzyku Clojure (30.19z)
Uk³ady mikroprocesorowe (37.63z)
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie (59.40z)
Podstawy algorytmizacji i programowania (50.40z)
Programming Microsoft Dynamics NAV - Fifth Edition (229.00z)
Mono: A Developer's Not (84.92z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Swift Functional Programming - Second Edition (179.00z)

Pozostae z serii: Inne

Premiere Elements 8: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz±tkuj±cych (21.95z)
Optymalizacja funkcjonalno¶ci serwisów internetowych (99.00z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
Podrêcznik frontendowca. The Big Nerd Ranch Guide (69.00z)
Warstwy. Wykorzystaj najpotê¿niejsze narzêdzie Photoshopa (59.00z)
Building Web Apps with Spring 5 and Angular (189.00z)
TypeScript. Kurs video. Kompletny przewodnik dla developerów (89.00z)
Cloud Native Applications with Ballerina (129.00z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
ABC Word 2010 PL (16.45z)
JavaScript. Receptury (45.00z)
Daniel Arbuckle's Mastering Python (159.00z)
Podrêcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine (32.45z)
Elektronika z Excelem. eBook. Pdf (27.90z)
Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla in¿ynierii biomedycznej (47.20z)
InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign, wyd. 3 (71.82z)
ABC CorelDRAW X7 PL (39.90z)
Analiza logiczna wybranych problemów zarz±dzania i dowodzenia (25.60z)
Python Robotics Projects (159.00z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | autoszyby Drawsko Pomnorskie, Mirosławiec | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | benabbott