e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: typografia
Seria: Inne
Promocja: -16%


Edycja tekstów. Praktyczny poradnik

Wolañski Adam
promocja -16%
cena: 68.833333333333 z 57.82 z
Data wydania: 2013
stron: 382, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Ksi±¿ka dotyczy wszelkich aspektów profesjonalnego przygotowania ró¿nych typów publikacji do wydania drukiem lub elektronicznie - pocz±wszy od poziomu typograficznego (rodzaje pisma, wyró¿nienia typograficzne), przez elementy jêzykowe i pozajêzykowe (nazwy w³asne, jednostki miar i wag, zapis liczb), po elementy makrostruktury ró¿nych typów publikacji (czê¶ci sk³adowe gazety i artyku³u prasowego, czê¶ci sk³adowe ksi±¿ki).

Przeznaczona jest dla autorów publikacji, pracowników instytucji zwi±zanych z procesem wydawniczo-poligraficznym (redaktorów merytorycznych i technicznych, korektorów, operatorów DTP, typografów, poligrafów, grafików itd.), studentów specjalizacji wydawniczo-redaktorskich na wydzia³ach polonistyki, bibliologii i dziennikarstwa oraz s³uchaczy podyplomowych studiów edytorstwa.
Cena: 57.82 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: typografia

Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa ods³ona (31.35z)
Kroje i kolory pisma. Przewodnik dla grafików (67.81z)
Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa ods³ona (57.00z)
Praktyczny poradnik poligraficzny. Procesy (48.95z)
Praktyczny poradnik poligraficzny. Procesy (56.96z)
Lekcje typografii. Przyk³ady i æwiczenia dla projektantów (37.95z)
Mistrzowskie stosowanie czcionek. Jak to zrobiæ? (29.00z)
Typografia od podstaw. Projekty z klas± (37.00z)
Typografia typowej ksi±¿ki (49.00z)
Lekcje typografii. Przyk³ady i æwiczenia dla projektantów (69.00z)
Logo Design Love. Tworzenie genialnych logotypów. Nowa ods³ona (44.85z)
Wystrzegaj siê futury (42.00z)

Pozostae z serii: Inne

Testowanie pomys³ów biznesowych. Biblioteka technik eksperymentacyjnych (48.95z)
Elastyczne nawyki. Jak kszta³towaæ dobre nawyki w ¿yciu pe³nym zmian (27.45z)
Hardcore Java (135.15z)
My¶lenie lateralne. Idee na przekór schematom (29.00z)
ABC komputera. Wydanie XI (25.93z)
HTML5. Nieoficjalny podrêcznik (37.95z)
Building Data Streaming Applications with Apache Kafka (179.00z)
VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy (24.90z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (37.95z)
Yii2 Framework - Nauka poprzez tworzenie systemu CMS (17.07z)
O matko, ci±¿a! Wszystko, co nauka o niej wie (24.70z)
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Wydanie III (109.45z)
Cyfrowe filmy wideo (58.00z)
Budowa i obs³uga domowych sieci komputerowych. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
MySQL. Mechanizmy wewnêtrzne bazy danych. eBook. ePub (29.90z)
Twój podrêczny uspokajacz. Niezbêdnik ka¿dej kobiety. eBook. Pdf (29.90z)
Programista na rozmowie kwalifikacyjnej (36.58z)
WordPress. Tworzenie w³asnych motywów. eBook. ePub (35.90z)
Drupal 7. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane modu³y, skórki i patche (39.00z)
Google Workspace User Guide (109.00z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | tantra Poznań