e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne
Promocja: -23%


Microsoft Office Excel 2007: Egzamin 77-602 z p³yt± CD

promocja -23%
cena: 61.298701298701 z 47.20 z
Data wydania: 2008
stron: 304, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
B±d¼ lepszy ju¿ na starcie. Zaimponuj pracodawcy swoimi umiejêtno¶ciami. B±d¼ szanowany za swoj± wiedzê. Program Microsoft Official Academic Course zosta³ stworzony dla studentów w celu wyposa¿enia ich w niezbêdne w obecnym ¶wiecie IT umiejêtno¶ci biznesowe. Jest to oficjalny program Microsoft IT Academy, wykorzystywany w tysi±cach szkó³ na ca³ym ¶wiecie. Opanuj wiedzê do egzaminu Microsoft Certified Application Specialist i wpisz w swój ¿yciorys globalnie rozpoznawan± markê wraz z systemem 2007 Microsoft Office.


Cena: 47.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Excel 2013 PL. Formu³y (99.00z)
Excel 2016 VBA i makra (88.83z)
Zautomatyzowany formularz za¶wiadczenia o zarobkach (13.55z)
Microsoft Excel 2013. Budowanie modeli danych przy u¿yciu PowerPivot (75.20z)
Excel w praktyce, wydanie lipiec 2015 r (37.09z)
Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc (14.90z)
Excel 2019 VBA. Kurs video. Opanuj podstawy i przeæwicz je na 50 praktycznych przyk³adach (89.00z)
ABC Excel 2013 PL (34.90z)
Excel 2013. 101 porad i sztuczek które oszczêdz± Twój czas (24.70z)
Excel Solver w praktyce. Zadania ekonometryczne z rozwi±zaniami (43.45z)
Excel 2007 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Excel 2003 for Starters: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Power Query w Excelu i Power BI. Zbieranie i przekszta³canie danych (42.21z)
Writing Excel Macros with VBA. 2nd Edition (135.15z)
Excel 2010 PL. Formu³y (54.45z)
Microsoft Excel 2013 Budowanie modeli danych przy u¿yciu PowerPivot (88.83z)
Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych (83.16z)
Microsoft Excel 2019: VBA i makra (71.99z)
Tablice informatyczne. VBA dla Excela (7.10z)
Programowanie w Excelu 2007 PL. Niebieski podrêcznik (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

Big Data Analytics with SAS (179.00z)
Mastering Java Machine Learning (209.00z)
Skuteczna reklama na LinkedInie (36.48z)
The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections (594.15z)
Learn Microsoft Office 2019 (149.00z)
Mikroserwisy w akcji (63.20z)
Introduction to Tornado. Modern Web Applications with Python (67.92z)
Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie II (32.45z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Czê¶æ 1 (31.90z)
Node.js w akcji (37.95z)
Learn Power BI (129.00z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (34.90z)
100 sposobów na SQL . eBook. Pdf (39.00z)
Atlas matematyczny (24.90z)
Producing Open Source Software. How to Run a Successful Free Software Project (84.92z)
Docker. Kurs video. Praca z systemem konteneryzacji i Docker Swarm (49.00z)
Fotografia cyfrowa. Wydanie drugie (55.00z)
Advanced Deep Learning with TensorFlow 2 and Keras (109.00z)
React 16. Framework dla profesjonalistów (71.40z)
Doskona³a prezentacja. Sztuka skutecznego przekazu (22.00z)