e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -20%


Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki

Harel David, Feldman Yishai
promocja -20%
cena: 92.3375 z 73.87 z
Data wydania: 2008
stron: 596, twarda oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Ksi±zka jest napisana w przystêpny sposób, co sprawia, ¿e zagadnienia w niej przedstawione s± zrozumia³e dla laika, jak i specjalisty w dziedzinie informatyki.

W ksi±¿ce wyja¶niono koncepcje, metody i wyniki le¿±ce u podstaw informatyki. Po³o¿ono nacisk na te tematy, które s± prawdziwie naukowe w tym sensie, ¿e nie zale¿± od szczegó³ów dotycz±cych techniki komputerowej, jêzyków programowania i formalizmów.Cena: 73.87 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (32.45z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (48.95z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (69.00z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane (49.45z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (21.95z)
Praktyczne podej¶cie do in¿ynierii oprogramowania (133.26z)
Chaos Engineering. System Resiliency in Practice (254.15z)
Working with Static Sites. Bringing the Power of Simplicity to Modern Sites (143.65z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (35.40z)
Monolith to Microservices. Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith (186.15z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (19.20z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów (31.92z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)

Pozostae z serii: Inne

Tworzyæ gry (26.94z)
CorelDRAW X7 PL. Æwiczenia praktyczne (14.85z)
Rootkity i Bootkity (95.20z)
Deep Learning with Microsoft Cognitive Toolkit Quick Start Guide (94.99z)
Zen Steve'a Jobsa (8.90z)
C# 7.1 i .NET Core 2.0 dla programistów aplikacji wieloplatformowych (54.45z)
Windows Millennium Edition (29.00z)
Wspomnienie o przesz³o¶ci Ziemi (#1). Problem trzech cia³ (26.44z)
Machine Learning with AWS (119.00z)
RESTful Web APIs. Services for a Changing World (169.15z)
Windows XP PL. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Po prostu Photoshop CS4/CS4 PL (79.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania dla programistów Java (41.54z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Moodle 4 E-Learning Course Development - Fifth Edition (149.00z)
Drupal 7. Wprowadzenie (26.95z)
ASP.NET Core 5 and React - Second Edition (129.00z)
Unity. Przewodnik projektanta gier. Wydanie III (48.98z)
Agile for Everybody. Creating Fast, Flexible, and Customer-First Organizations (109.65z)
JavaScript. Programowanie zaawansowane (26.95z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | autoszyby Mirosławiec - www.autoszyby-walcz.pl | alphaquotes