e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Elektronika
Seria: Inne


15 niezwyk³ych konstrukcji od mechaniki do elektroniki. Szalony Geniusz

Simon Monk
cena: 39.90 z
Data wydania: 2014-06-20
stron: 224, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Twórz wyj±tkowe gad¿ety, którymi zaskoczysz wszystkich!

W sieci nie brakuje sklepów z niecodziennymi i zaskakuj±cymi zabawkami. Jednak nic nie da Ci takiej satysfakcji, jak zbudowanie w³asnego gad¿etu! Przekonaj siê, jak za pomoc± gotowych podzespo³ów szybko i tanio zbudowaæ atrakcyjny uk³ad elektroniczny! Gotowy? Zaczynamy!
Zaskocz znajomych! Wykorzystaj jeden z 15 wspania³ych projektów, których nie ma w ¿adnym innym przewodniku typu „zrób to sam”. Ka¿da z tych propozycji jest szczegó³owo opisana — liczne instrukcje i ilustracje przeprowadz± Ciê krok po kroku od koncepcji do dzia³aj±cego urz±dzenia.
Jakie projekty masz do wyboru? Dzia³ko Gaussa, karabinek na pi³eczki pingpongowe, wie¿yczkê laserow±, bombê b³yskow±, celownik laserowy. Ma³o? Na dok³adkê mo¿esz zbudowaæ pods³uch radiowy, pistolet laserowy lub mikrorobota. Niez³e, prawda? Ksi±¿ka ta jest doskona³± lektur± dla ka¿dego pasjonata majsterkowania, który chcia³by zbudowaæ swoj± w³asn±, zaawansowan± zabawkê elektroniczn±!
Przeczytaj wstêp do ksi±¿ki od Forbot.pl >>
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • zbudujesz zaawansowany uk³ad elektroniczny
  • bêdziesz siê ¶wietnie bawiæ przez wiele godzin
  • poznasz podzespo³y elektroniczne i ich oznaczenia
  • spe³nisz swoje marzenia
B±d¼ przebieg³y! Zbuduj urz±dzenia, którymi zachwycisz swoich znajomych i wprawisz w zak³opotanie wrogów:
  • dzia³ko Gaussa
  • laserowy alarm antyw³amaniowy
  • szpiegowski pods³uch radiowy
  • bomba b³yskowa
  • robot stra¿nik
I wiele innych!

¦wietna zabawa na d³ugie godziny!

Patroni medialni:
 
 


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Elektronika

Mikrokontrolery PIC w praktycznych zastosowaniach (37.95z)
Drony dla bystrzaków (39.90z)
Proste projekty dla m³odych majsterkowiczów (17.94z)
Numerical Methods (19.80z)
Raspberry Pi. Receptury. Wydanie III (54.45z)
100 projektów na 555 (56.19z)
Teoria i algorytmy sterowania (41.07z)
Przetwarzanie sygna³ów w praktyce (44.80z)
Komputerowe systemy automatyki przemys³owej (39.90z)
Lutowanie od podstaw. Wydanie II (31.85z)
Wybrane aspekty optymalizacji przyrz±dów fotoakustycznych (59.00z)
Elektronika dla ma³ych i du¿ych. Od przewodu do obwodu (37.95z)
Modu³y GSM w systemach mikroprocesorowych (71.43z)
Projektowanie analogowych uk³adów scalonych (78.10z)
Procesory DSP w przyk³adach (84.76z)
Elektronika - ale¿ to bardzo proste! (94.29z)
Budowa robotów dla ¶rednio zaawansowanych. Wydanie II (69.00z)
Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemys³owych (24.31z)
Podstawy elektroniki. Laboratorium (25.50z)
Silniki elektryczne w praktyce elektronika wyd.2 (75.23z)

Pozostae z serii: Inne

Po prostu Excel 2003 PL (29.90z)
Wstêp do informatyki (47.20z)
The OpenBSD 4.0 Crash Course (42.42z)
Skrypt warsztatowy Symfonia FK. Czê¶æ 1 (25.75z)
Revit Architecture. Podrêcznik u¿ytkownika (34.90z)
Hands-On Kubernetes on Azure - Second Edition (139.00z)
Windows 10 PL. Dla wymagaj±cych (tytu³ roboczy) (34.90z)
Administracja sieci TCP/IP dla ka¿dego (89.00z)
Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wydanie III (22.90z)
Mastering Oracle SQL. 2nd Edition (135.15z)
Apache Spark 2.x Machine Learning Cookbook (189.00z)
ECDL S10. Podstawy programowania w jêzyku Scratch (31.20z)
Shadery. Zaawansowane programowanie w GLSL (47.20z)
Programming JavaScript Applications. Robust Web Architecture with Node, HTML5, and Modern JS Libraries (135.15z)
HTML5. Wszystko, co powinni¶cie wiedzieæ o programowaniu. Przewodnik profesjonalisty (39.90z)
Jêzyk C++. Metaprogramowanie za pomoc± szablonów (39.90z)
Barcelona. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Kwalifikacja A.35. Czê¶æ 1. Planowanie i prowadzenie dzia³alno¶ci w organizacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik ekonomista (37.42z)
Adobe Photoshop CS3/CS3 PL. Oficjalny podrêcznik (77.00z)
Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podrêcznik (51.35z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów