e-mail sitemap strona g│ˇwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wiŕcej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobie├▒stwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z│

Jak zarabiaŠ kilkadziesi▒t dolarˇw dziennie?

Darmowa cz੠I

wiŕcej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z│
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czŕÂci

wiŕcej
Sekrety jŕzyka C#
Cena: 29.95 z│


Python - Programowanie

wiŕcej

40 algorytm├│w, kt├│re powinien zna├Ž ka┬┐dy programista. Nauka implementacji algorytm├│w w Pythonie

Imran Ahmad
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z│ 37.95 z│

Wiedza o algorytmach jest niezb├¬dna ka┬┐demu, kto rozwi┬▒zuje problemy programistyczne. Algorytmy s┬▒ równie┬┐ wa┬┐ne w teorii i praktyce oblicze├▒. Ka┬┐dy programista powinien zna├Ž mo┬┐liwie szeroki ich zakres.

wiŕcej

40 algorytm├│w, kt├│re powinien zna├Ž ka┬┐dy programista. Nauka implementacji algorytm├│w w Pythonie

Imran Ahmad
cena: 69.00 z│

Wiedza o algorytmach jest niezb├¬dna ka┬┐demu, kto rozwi┬▒zuje problemy programistyczne. Algorytmy s┬▒ równie┬┐ wa┬┐ne w teorii i praktyce oblicze├▒. Ka┬┐dy programista powinien zna├Ž mo┬┐liwie szeroki ich zakres.

wiŕcej

Actionable Insights with Amazon QuickSight

Manos Samatas
cena: 129.00 z│

Amazon Quicksight is an exciting new visualization that rivals PowerBI and Tableau, bringing several exciting features to the table - but sadly, there aren't many resources out there that can help you learn the ropes.

wiŕcej

Advanced Analytics with PySpark

Akash Tandon, Sandy Ryza, Uri Laserson
promocja -14%
cena: 255.98837209302 z│ 220.15 z│

The amount of data being generated today is staggering and growing. Apache Spark has emerged as the de facto tool to analyze big data and is now a critical part of the data science toolbox. Updated for Spark 3.

wiŕcej

Advanced Deep Learning with Python

Ivan Vasilev
cena: 139.00 z│

Gain expertise in advanced deep learning domains such as neural networks, meta-learning, graph neural networks, and memory augmented neural networks using the Python ecosystem Key Features Get to grips with building faster and more robust deep learning architectures Investigate and train convolutional neural network (CNN) models with GPU-accelerated libraries such as TensorFlow and PyTorch Apply deep neural networks (DNNs) to computer vision problems, NLP, and GANs Book Description In order.

wiŕcej

Advanced Python Programming - Second Edition

Quan Nguyen
cena: 159.00 z│

Python's powerful capabilities for implementing robust and efficient programs make it one of the most sought-after programming languages. In this book, you'll explore the tools that allow you to improve performance and take your Python programs to the next level.

wiŕcej

Agile Machine Learning with DataRobot

Bipin Chadha, Sylvester Juwe
cena: 159.00 z│

DataRobot enables data science teams to become more efficient and productive. This book helps you to address machine learning (ML) challenges with DataRobot's enterprise platform, enabling you to extract business value from data and rapidly create commercial impact for your organization.

wiŕcej

Algorithmic Short Selling with Python

Laurent Bernut
cena: 159.00 z│

Leverage Python source code to revolutionize your short selling strategy and to consistently make profits in bull, bear, and sideways markets Key FeaturesUnderstand techniques such as trend following, mean reversion, position sizing, and risk management in a short-selling contextImplement Python source code to explore and develop your own investment strategyTest your trading strategies to limit risk and increase profitsBook Description If you are in the long/short business, learning how to sell.

wiŕcej

Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II

David Natingga
cena: 49.00 z│

Data science jest interdyscyplinarn± dziedzin± naukow± ³±cz±c± osi±gniêcia uczenia maszynowego, statystyki i eksploracji danych. Umo¿liwia wydobywanie nowej wiedzy z istniej±cych danych poprzez stosowanie odpowiednich algorytmów i analizy statystycznej.

wiŕcej

Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II

David Natingga
promocja -45%
cena: 49 z│ 26.95 z│

Data science jest interdyscyplinarn± dziedzin± naukow± ³±cz±c± osi±gniêcia uczenia maszynowego, statystyki i eksploracji danych. Umo¿liwia wydobywanie nowej wiedzy z istniej±cych danych poprzez stosowanie odpowiednich algorytmów i analizy statystycznej.

wiŕcej

Algorytmy dla bystrzak├│w

John Paul Mueller, Luca Massaron
promocja -37%
cena: 59 z│ 37.17 z│

Zestaw algorytmy z ich zastosowaniami Zdob┬▒d┬╝ umiej├¬tno┬Âci pos┬│ugiwania si├¬ algorytmami Naucz si├¬ wykorzystywa├Ž Pythona do testowania algorytmów My┬Âl za pomoc┬▒ algorytmów Ten jasny i przyst├¬pny przewodnik pokazuje, w jaki sposób algorytmy wp┬│ywaj┬▒ na nasze codzienne ┬┐ycie - od interakcji online po osobist┬▒ komunikacj├¬.

wiŕcej

Algorytmy dla bystrzak├│w

John Paul Mueller, Luca Massaron
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z│ 32.45 z│

Zestaw algorytmy z ich zastosowaniami Zdob┬▒d┬╝ umiej├¬tno┬Âci pos┬│ugiwania si├¬ algorytmami Naucz si├¬ wykorzystywa├Ž Pythona do testowania algorytmów My┬Âl za pomoc┬▒ algorytmów Ten jasny i przyst├¬pny przewodnik pokazuje, w jaki sposób algorytmy wp┬│ywaj┬▒ na nasze codzienne ┬┐ycie - od interakcji online po osobist┬▒ komunikacj├¬.

wiŕcej

Algorytmy w Pythonie. Techniki programowania dla praktyk├│w

Piotr Wr├│blewski
promocja -35%
cena: 119 z│ 77.35 z│

Python? Idealny dla praktyków! Wiernym czytelnikom publikacji spod znaku wydawnictwa Helion Piotra Wróblewskiego przedstawia├Ž nie trzeba. Do┬Â├Ž wspomnie├Ž, ┬┐e jest on autorem wielu publikacji po┬Âwi├¬conych g┬│ównie programowaniu i obs┬│udze komputerów.

wiŕcej

Algorytmy w Pythonie. Techniki programowania dla praktyk├│w

Piotr Wr├│blewski
promocja -44%
cena: 116.875 z│ 65.45 z│

Python? Idealny dla praktyków! Wiernym czytelnikom publikacji spod znaku wydawnictwa Helion Piotra Wróblewskiego przedstawia├Ž nie trzeba. Do┬Â├Ž wspomnie├Ž, ┬┐e jest on autorem wielu publikacji po┬Âwi├¬conych g┬│ównie programowaniu i obs┬│udze komputerów.

wiŕcej

Analiza danych behawioralnych przy u¿yciu jêzyków R i Python

Florent Buisson
promocja -10%
cena: 89.988888888889 z│ 80.99 z│

Wykorzystanie danych zorientowanych na u┬┐ytkownika w celu uzyskania realnych wyników biznesowych Dzi├¬ki tej ksi┬▒┬┐ce Czytelnik b├¬dzie móg┬│ wykorzysta├Ž w swojej firmie pe┬│n┬▒ moc danych behawioralnych u┬┐ywaj┬▒c w tym celu wyspecjalizowanych narz├¬dzi.

wiŕcej

Analiza danych w Pythonie. Kurs video. Pracuj z Jupyter, Pandas i Matplotlib

Przemys┬│aw Dacko
promocja -25%
cena: 149 z│ 111.75 z│

Obierz kurs na analiz├¬ danych w Pythonie Wed┬│ug raportu Digital 2022 liczba internautów to ponad 62% ┬Âwiatowej populacji. S┬▒ nas miliardy i w krótkim czasie produkujemy miliardy danych.
przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu